ID #1032

Er satanister en beskyttet minoritet på lige fod med andre minoriteter?

Det er et lidt indviklet spørgsmål. I teorien er alle minoriteter beskyttet. I forbindelse med satanisme er der dog nogle særlige problemer, der gør sig gældende. Dels er der mange fordomme, som får folk til at reagere negativt (også i offentlige institutioner, og ofte betyder tolkning jo mere end lovgivning), og dels er satanisme ikke et så entydigt fænomen. Når det gælder Islam, kan man udpege forskellige retninger, men når det gælder satanisme er der jo både grupper, uorganiserede enkeltindivider, sindssyge som påråber sig satanisme som motivation i forsøget på at undgå straf, forvirrede teenagere osv. Det betyder, at det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår en satanist gør noget som satanist, og hvornår en satanist gør noget af andre grunde. F.eks. kan en teenage-satanist ikke påråbe sig retten til at gå klædt på en speciel måde på sin skole, bare fordi han påstår, at denne påklædning er en del af hans minoritetsrettigheder.

Desuden spiller ideen om satanisme jo en rolle i den kristne mytologi. Kristne kan på denne baggrund tillades sig at komme med alle mulige grove (og faktuelt set forkerte) udsagn om satanisme, uden at de dermed kan slæbes i retten, som hvis de f.eks. var kommet med lignende udsagn om jøder. Det er derfor, at man kan finde mange bøger skrevet af fundamentalistiske kristne, som hævder, at satanister ofre mennesker i tusindtal og spiser spædbørn, selv om disse påstande er blevet modbevist igen og igen af bl.a. FBI. Den slags bøger kan udgives, fordi de opfattes som en del af den kristne mytologi, og fordi satanisme opfattes som et fænomen, der først og fremmest eksisterer som en forestilling hos kristne.

Tags: jura

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg