ID #1005

Hvorfor bliver folk satanister?

Lige som med andre filosofier vælges satanismen af folk, som finder filosofien appellerende. Der er normalt ikke tale om en "omvendelse" og satanistgrupperne missionerer ikke. Folk giver i stedet udtryk for, at de i satanismen har fundet et livssyn, som harmonerer med de holdninger, som de havde i forvejen. Den sataniske filosofi hjælper dem måske bare med at systematisere eller uddybe nogle synspunkter.

Den formentlig fremherskende grund til at blive satanist er som reaktion på det danske samfund, hvor kristendom er en fundamental del af kultur, lovgivning, undervisning og underholdning. Et så kraftigt pres fra alle sider får mange til ikke blot at ignorere presset, men demonstrere mod presset ved at erklære sig satanister.

En anden grund kan være, at satanisten på grund af den kristne kultur har fået et antal hug gennem sin opvækst og er blevet permanent mærket af det. Satanisme indeholder et element af ego-dyrkelse, der giver det knækkede individ mulighed for at få selvværdsfølelse. Det er beklageligt, at vi har et samfund, som mærker dets medlemmer på denne måde, men det er stadig en gyldig grund til at blive satanist.

En tredie grund kan være, at satanisten bliver introduceret for satanisme og konstaterer, at filosofien stemmer overens med hans/hendes verdensopfattelse. Satanisten tiltrækkes måske af de værdier, som satanismen står for (f.eks. frihed, nysgerrighed, tvivl, rationalitet og eventyrlyst). Andre opdager måske, at satanismen giver ham/hende mulighed for at lære noget om sig selv, andre og den verden, vedkommende lever i.

Der kan naturligvis være mange andre grunde!

Tags: filosofi

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg