ID #1012

Er satanister racister, kvindeundertrykkere eller fascister?

Satanister er generelt ikke racister. Dette er der to grunde til.

Satanismen opfatter mennesket som et dyr på lige fod med andre dyr. Mennesket er udstyret med en usædvanlig intelligens, som giver mennesket visse fordele. Mennesket har dog eksisteret betydeligt kortere tid end for eksempel insekterne, og det er derfor ikke til at afgøre, om vores intelligens er en udviklingsmæssig fordel. Hvis vores intelligens i sidste ende bliver det der udrydder os, så har det ikke været en fordel. At mennesket opfatter sig selv som "bedre" eller "mere værd" end andre dyr, er alene en subjektiv menneskelig holdning.

På baggrund af en sådan indsigt, som i praksis sidestiller mennesker med alle andre dyr, giver det selvfølgelig ingen mening at udråbe nogen "menneskeracer" som "bedre" eller "mere værd" end andre. Der er stort set ikke ingen reel forskel mellem de etniske grupper, hvis man lige ser bort fra udseende, så eventuelle personlige præferencer må nødvendigvis bygge på faktorer som f.eks. kulturel baggrund eller personlig æstetik. I biologien er man da også gået væk fra at tale om "menneskeracer" for lang tid siden.

Den anden indgangsvinkel til satanismens syn på racismespørgsmålet handler om satanismens syn på individet. Lige som den enkelte satanist forlanger retten til at være et selvstændigt individ med egne tanker, følelser og ideer, så prøver satanister generelt at se sine medmennesker som individer. Hvis en satanist har noget imod en person, er det derfor på grund af denne specifikke persons handlinger, ikke på grund af den etniske, religiøse, sociale eller kulturelle gruppe som personen tilhører.

Satanister anerkender, at der er forskel på mennesker. Hvis der er synlig forskel på to "slags" mennesker (mænd/kvinder, sorte/hvide eller andre klassiske kombinationer), så er opfattelsen, at der faktisk er forskel på dem. Dette betyder ikke automatisk at mænd/kvinder eller sorte/hvide er mere eller mindre værd i forhold til en ikke videre veldefineret målestok for værdi.

I det danske samfund er den fremherskende opfattelse, at hvis man anerkender en forskel, tillægger man også automatisk en værdi. Hvis man derfor anerkender forskel på f.eks. sorte og hvide, er den normal opfattelse, at dette er racistisk. Satanister har ikke denne sort/hvide opfattelse - så at sige! At tillægge betegnelser såsom "racistisk", "fascistisk" eller "kvindeundertrykkende" til en satanist er derfor generelt ikke korrekt, idet atanister ikke automatisk dømmer mennesker ud fra deres forskelle.

Der findes formentlig satanister, der (ligesom mange ikke-satanister) antager en decideret racistisk, mandschauvinistisk eller fascistisk holdning for at stive deres ego af. Andre satanister er ikke mere racistiske, chauvinistiske eller fascistiske end alle andre mennesker, men da de ikke er tynget af skyldfølelser over det, kan de opfattes som mere racistiske, chauvinistiske eller fascistiske.

Tags: filosofi, stereotype

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg