ID #1013

Hvordan forholder satanister sig til "Jordens 11 regler", "De ni sataniske erklæringer" osv.?

Både når det gælder "De ni sataniske erklæringer" og andre af Church of Satans tekster, bør man være opmærksom på, at disse ikke kan sammenlignes med for eksempel de ti bud i kristendommen eller den kristne bibel. Kristendommens ti bud bliver af de kristne opfattet som bud givet af deres gud, hvilket vil sige, at de opfatter budene som udtryk for en guddommelig moral, som gælder for alle mennesker til alle tider, også selv om disse mennesker ikke er kristne. Endvidere menes overholdelsen af budene at have indflydelse på den kristnes sjæl efter døden.

De ni erklæringer er derimod kun udtryk for Church of Satans officielle filosofi. Teksterne udtrykker ikke en ultimativ moral som befinder sig udenfor menneskelig kontrol, men er alene Church of Satans opfattelse af, hvad det vil sige at leve som satanist. Man kan sige, at det er Church of Satans definition på satanisme. Medlemmerne af Church of Satan er stort set frit stillet til at tolke erklæringerne og reglerne som de vil, da Church of Satan normalt ikke blanders sig i medlemmernes tolkning, og da det ligger i selve filosofien, at den enkelte selv vælger sin moral. Satanister som ikke er medlemmer af Church of Satan (hvilket gælder flertallet), er selvfølgelig endnu friere stillet.

Tags: church of satan, filosofi

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg