ID #1021

Hvilke symboler bruger satanister?

De symboler der oftest optræder i forbindelse med satanisme er pentagrammet (femstjernen), Baphomet tegnet og det omvendte kors.

Når man skal tolke symboler, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at symboler kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker. Symboler har ikke en fast betydning, men får betydning i kraft af hvordan de opfattes og bruges. I Danmark vil billedet af en hund for eksempel give association i retning af trofasthed, hvorimod hunden i en muslimsk kultur bliver opfattet negativt. Man er derfor altid nødt til at undersøge, hvordan en specifikke gruppe tolker og bruger sine symboler, hvis man skal forstå, hvad de mener med dem. Dette kan være særligt vigtigt i forbindelse med satanismen, da satanister oftest har en anden tolkning af deres symboler, end den tolkning der benyttes i den almindelige danske kultur. Dette ses for eksempel i satanisternes opfattelse af Satan, som på flere punkter adskiller sig fra den kristne tolkning.

For at sætte de "sataniske symboler" i det rette perspektiv, bør man endvidere være opmærksom på, at symbolerne for de fleste satanister først og fremmest ser ud til at udfylde en rolle som et ydre tegn på fællesskab og tilknytning til satanisme. Meget ofte vil i hvert falde de yngre satanister ikke kunne give en særlig dyb redegørelse for deres symbolbrug. Symbolerne bruges mest af alt som synlige tegn på deres identitet som satanister.

Se også spørgsmålet "Hvilke sataniske helligdage findes der?".

Tags: symbolik

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg