ID #1029

Har KKK (Ku Klux Klan) noget med satanisme at gøre?

Ku Klux Klan opfatter sig selv som en kristen organisation, og argumenterer ud fra bibelen. De mener, at de følger guds vilje. Satanister anser mennesket for at være et dyr på lige fod med andre dyr. At vi anser mennesker for mere værd end hunde, har alene at gøre med, at vi selv er mennesker. Set ud fra et universelt synspunkt er værdien den samme. Med dette udgangspunkt er racisme selvfølgelig latterligt, da forskellen mellem racer er betydeligt mindre end forskellen mellem arter.

Tags: stereotype

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg