ID #1038

Har Satanisk Forum overvejet at søge anerkendelse som trossamfund?

Da Satanisk Forum blev oprettet i 2001, overvejede vi muligheden for at søge anerkendelse som trossamfund, da en sådan anerkendelse ville gøre det lettere at opnå samme beskyttelse som andre minoriteter. Efter at have studeret reglerne nærmere, måtte vi dog konstatere, at en sådan anerkendelse hverken var realistisk eller ønskværdig.

For at blive anerkendt som trossamfund skal man bl.a. opfylde disse krav:

  • Gruppens hovedformål skal være gudsdyrkelse.
  • Man skal have en fælles trosbekendelse eller lignende.
  • Man skal have et vielsesritual.
  • Man skal have retningslinjer for uddannelse af præster eller tilsvarende.
  • Man skal være åben ang. lære og ritualer.
  • Man skal have godkendte regnskaber.
  • Man skal være så mange medlemmer, at det forventes, at gruppen kan overleve (normalt over
    250).

Satanisk Forum repræsenterer moderne satanisme, som er en humanistisk/ateistisk filosofi. Det vil sige, at vi ikke opfylder det centrale krav om gudsdyrkelse eller de tilhørende krav om fælles trosbekendelse, præster og fælles ritualer. Hvis Satanisk Forum skulle opnå anerkendelse somtrossamfund, så skulle vores filosofi og foreningens formål ændres radikalt, og det er selvfølgelig  ikke i vores interesse. Vi er jo netop ikke-religiøse. Endvidere ville en ansøgning være problematisk, da den ville støtte systemet med anerkendelse af trossamfund og skattefordele til religiøse grupper. Dette system er vi imod, da vi gerne så enhver form for religion privatiseret.

Hvad angår andre satanistgrupper i Danmark end Satanisk Forum, så er disse stort set ikke-eksisterende. Satanisk Forum organiserer det store flertal, og de øvrige "grupper" består normalt kun af 2-3 personer uden en egentlig filosofi eller organisation. Det er derfor ikke realistisk, at en satanistgruppe vil kunne opnå anerkendelse som trossamfund, med mindre reglerne ændres radikalt.

Tags: jura, tro

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg