ID #1040

Hvordan afviger en satanists livsførelse fra andres?

Satanister har ligesom alle andre mennesker brug for arbejde, lyst til uddannelse, osv. Derfor vil det ikke nødvendigvis være muligt at vide, om en arbejdskollaga eller medstuderende skulle være satanist. Der er derfor sjældent en umiddelbar, synlig forskel på satanister og andre mennesker.

Men en satanist lever så vidt muligt i overensstemmelse med sig selv. Det vil sige, at satanisten selv sætter sine grænser for, hvad der er tilladt, selv sætter sine mål og idealer, og selv definerer, hvad der er godt og hvad der er dårligt for ham/hende selv.

Kort sagt, en satanist eksisterer på sine egne præmisser, og tager selv konsekvenserne af det. Dette er naturligvis ikke i alle tilfælde muligt, men i videst mulig udstrækning forsøger satanister selv at styre deres liv i stedet for at lade det blive styret af "den for tiden fremherskende moral" i samfundet.

Satanister har ingen påkrævet livsførelse eller holdning, heller ikke hvis man har en titel i en satanisk organisation. Det er ikke et "job" at være satanist, men en holdning til tilværelsen og dermed en måde at leve på. Satanister lever i overensstemmelse med deres lyster, drifter og interesser, og har ikke skyldfølelser over det.

Tags: filosofi

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg