ID #1042

Jeres filosofi lyder meget fornuftig, men hvorfor kalder I jer ikke noget andet end satanister?

Kristendommen har været med til at forme vores sprog i Danmark, og har også stor indflydelse på, hvordan danskere forstår symbolsprog, og satanisters brug af ordet "Satan" skyldes især, at netop dette symbol i særlig høj grad siger noget om, hvad vi står for, og hvad vore værdier er. Kristendommen bygger sit fundament på eksistensen af guder, og er ikke begejstret for videnskabelige resultater, der underbygger, at fundamentet er en illusion. Med kristendommens illusoriske fundament har videnskabsfolk (alkymister, magikere og hekse) altid været principielle fjender af kristendommen. Historisk har kristendommen derfor også været meget hurtig til at dømme og henrette sådanne mennesker for at være i ledtog med djævelen.

Mange kunstnere kan fortælle, at de er under indflydelse af en "muse" - eller en dæmon, som deres forgængere kaldte det. For ikke at blive anklaget for kætteri har kunstnerne oftest været tvunget til at komponere eller male for kristendommen, hvis ellers de ville praktisere deres kunst.

Kristendommen kræver respekt for kirkens folk samt respekt og underkastelse for deres gud. Humanister har sat mennesket i fokus, og har betragtet filosofi som en væsentlig del af det daglige liv og arbejde. Kristendommen har ikke kunnet acceptere sådanne fritænkere og har slået ned med hård hånd på sådanne rebeller.

I varierende grad er satanister netop den slags fritænkere, videnskabsfolk, kunstnere og humanister, der historisk altid er blevet anklaget for at være i ledtog med djævelen. Den bedste beskrivelse i det danske sprog er derfor: Satanister!

Se eventuelt også teksten "Hvorfor Satan?".

Tags: ateisme, tro

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg