ID #1053

Danner nihilismen grundlag for satanismen?

Der er bestemt væsentlige lighedspunkter. Politisk nihilisme er f.eks. et udtryk for, at man sætter spørgsmålstegn ved alle autoriteter, hvor satanismen jo også sætter sætter spørgsmålstegn ved kunstige autoriteter. Denne form for nihilisme afviser også religiøse, sociale og visse moralske traditioner, hvilket også er tilfældet for satanismen. Filosofisk nihilisme indeholder også en væsentlig del skepticisme, ligesom satanismen.

Moralsk eller etisk nihilisme er en afvisning af alle værdier, mens satanismen har en række værdier, som den værner om, så her er der en forskel. Dog bunder nihilismens afvisning af værdier i, at der ikke er nogen absolut standard, som man kan sætte værdier i relation til, og i den forstand opfatter satanismen ligesom nihilismen også alle værdier sådan, at de alene må være menneskeskabte.

Nihilisme i den Nietzscheistiske forstand, som indebærer afvisningen af den virkelige verden omkring os, står i kontrast til den sataniske opfattelse af verden. Nihilismen tenderer til at afvise sandheder, mens satanismen som en del af dens værdisæt netop antager en række sandheder, der ikke nødvendigvis kan opfattes af satanismen som noget, der objektivt kan forsvares (dette er en nihilistisk overvejelse i satanismen), men som alligevel benyttes (hvilket bestemt ikke er nihilistisk kosher).

Det er således tydeligt, at der er væsentlige fællestræk mellem nihilismen og satanismen, men at satanismens "nihilisme" på visse områder bør opfattes som almindelig intellektualisering eller perspektivering, som ikke direkte påvirker satanismens praksis.

Der er dog andre ideologier, hvori der også kan findes en række fællestræk med satanismen, og det vil derfor være forkert at konkludere, at netop nihilismen frem for andre holdninger skulle være særlig nært forbunden med satanismen. (Hvis der f.eks. er 70% fællestræk mellem satanisme og nihilisme, vil det være forkert at sige, at nihilismen er satanismens basis, hvis satanismen også har 60% fællestræk med en tredie holdning.)

Jeg gætter på, at nihilismen og satanismen begge trækker på de samme strømninger såsom ateisme og skepticisme, og at den eneste specifikt "nihilistiske" tankegang, man kan finde i satanismen, er satanismens enighed med Nietzsches modstand mod nihilismen ud fra Nietzsches brugt af begrebet.

Tags: filosofi

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg