ID #1055

Kan I foreslå noget dansk litteratur om satanisme og jeres filosofi?

Satanisk Forums filosofi beskrevet i Satanisk Forums tekster. Der findes ikke så meget sekundærlitteratur om satanisme på dansk, da det er et lille forskningsfelt, men der kan læses lidt om amerikansk satanisme i "Nye religiøse bevægelser i Danmark" af Mikkel Pade og lidt om Satanisk Forum og dansk satanisme i "Religiøs mangfoldighed" af Marianne Qvortrup Fibiger (red). Den øvrige relevante faglitteratur er på udenlandsk, men der er såvel dansk som norsk materiale på vej.

Tags: litteratur

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg