ID #1058

Har satanismen myter?

I religionernes verden er myter historier, som fortæller om verdens skabelse, guder, helte, religiøse ledere og vigtige begivenheder, som har betydning for det religiøse verdensbillede. Her i vesten er de fleste bekendte med de jødiske og kristne myter, som findes i bibelen. Om en historie er sand eller ej har ikke betydning for en histories status som religiøs myte. Det, der gør en myte til en myte, er den rolle, den spiller i forhold til tilhængerne af den pågældende religion. Myter bruges af religiøse mennesker til at forstå, hvorfor verden er, som den er, og hvordan de selv bør leve deres liv.

Brugen af myter er ikke specielt almindelig i den moderne satanisme, blandt andet fordi mange grupper indenfor satanismen ikke har en egentlig religiøs form. Hvordan verden er blevet til og hvordan den er opbygget og fungerer, forklarer de fleste satanister ved at henvise til videnskabens forklaringer. Det eneste udbredte eksempel på brug af myter er i forbindelse med den amerikanske gruppe Church of Satans leder Anton LaVey.

LaVey fortalte meget fantasifulde beretninger om sit liv, og på trods af at disse beretninger i en del henseende er blevet tilbagevist som usandfærdige, så har Church of Satan fastholdt beretningerne som sande og brugt dem ideologisk. Historien om LaVeys fantastiske liv er dels blevet brugt til at give ham troværdighed som en, der kender til livets mange facetter, og dels til at illustrere det, Church of Satan og LaVey opfattede som et eksempel på satanisk livsførelse og selvrealisering. På den måde er beretningen om LaVey sammenlignelig med andre religioners myter om ledere, profeter, martyrer, helgener m.m. Sådanne myter kaldes med et teknisk begreb for hagiografier.

Tags: lavey, tro

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg