ID #1056

Hvad er denne OSS (og hvad er den ikke)?

"OSS" (Ofte Stillede Spørgsmål) er den danske betegnelse for det, der på engelsk kaldes en "FAQ" (Frequently Asked Questions). En OSS er således en liste med ofte stillede spørgsmål samt svarene på disse spørgsmål.

Denne OSS består af en lang række af de spørgsmål, der gennem tiden er blevet stillet om satanisme, samt de tilhørende svar.

Ikke alle spørgsmål er lige begavede, og langt fra alle spørgsmål er specielt relevante for den sataniske ideologi set fra en satanists synspunkt. Der er sikkert mange spørgsmål, som satanister ville ønske, at folk stillede, men eftersom hensigten med en OSS er at besvare de faktisk stillede spørgsmål, hører svar på "ønskede spørgsmål" ikke hjemme i en OSS.

Fælles for alle spørgsmål i denne OSS er, at de er stillet af folk, der så ud til selv at mangle svaret på spørgsmålet. Derfor er der også plads til enkelte "sjældent stillede spørgsmål" i OSS'en. Blot er der ikke plads til spørgsmål, som folk allerede kender svaret på, når de stiller spørgsmålet.

Det er i princippet muligt at stille spørgsmål til denne OSS, som man gerne vil have svar på, men OSS'en skal ikke opfattes som et "supportforum" eller en "hotline", hvor man kan forvente at stille spørgsmål og få svar. OSS'en er en generel hjælp, hvor du kan se, om der findes et svar på de spørgsmål, du måtte have om satanisme, men den er ikke en service, hvor administratoren afser tid til hver enkelt person.

Tags: kontakt

Relaterede indlæg:

Du kan ikke kommentere dette indlæg